THỨ 6 NGÀY 13 #8 | JASON ĐỊA NGỤC XUẤT HIỆN!!

22
24Friday the 13th: The Game Game link: (Khởi động Steam, vào game, chơi) ▻ Donate/đấu giá cho Senpai tại: vrdonate.vn/dusenpai.

Nguồn:https://benxemientay.com/

22 comments

  1. Truc Nguyen 26 March, 2020 at 23:34 Reply

    Sợ nhất là lúc jason đến gần ahuhu cả tiếng nhạc ahuhu 😭😭😨😱😱😖😖😓

Leave a reply