Lịch nghỉ lễ 30/4 Và 1/5 năm 2017

0
19Năm 2017, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội sẽ được nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tổng cộng 4 ngày.

Nguồn:https://benxemientay.com/

Leave a reply