CẦU CẨM LÝ | LỤC NAM | BẮC GIANG | Một Ngày Đẹp Trời Quá | Vietnam Discovery Travel | 2K .

4
9CẦU CẨM LÝ | LỤC NAM | BẮC GIANG | CAM LY BRIGE | BAC GIANG | Vietnam Discovery Travel .
Cầu Cẩm Lý Lục Nam Bắc Giang ,Một Ngày Đẹp Trời Quá .CẦU CẨM LÝ – LỤC NAM – BẮC GIANG
CAM LY BRIGE | BAC GIANG | Vietnam Discovery Travel
BAC GIANG Province | Vietnam Discovery Travel.
Bắc Giang is a province of Vietnam. It is located in the Northeast region of the country, being situated 50 kilometres (31 mi) to the east of Hanoi. The province covers an area of 3,827.45 square kilometres and, as of 2008, it had a population of 1,628,400.

Bắc Giang is subdivided into 10 district-level sub-divisions:

9 districts:
Hiệp Hòa
Lạng Giang
Lục Nam
Lục Ngạn
Sơn Động
Tân Yên
Việt Yên
Yên Dũng
Yên Thế
1 provincial city:
Bắc Giang (capital)

Nguồn: https://benxemientay.com

Xem thêm bài viết khác: https://benxemientay.com/dia-diem-du-lich/

4 comments

Leave a reply