California: Thung lũng rượu vang rung chuyển vì động đất

1
20Thung lũng rượu vang Napa nằm tại phía Bắc California vừa trải qua một trận động đất được cho là mạnh nhất trong 25 năm qua, gây thiệt hại nặng nề tới tài sản và làm hư hại nhiều toà nhà trong khu vực.

Nguồn:https://benxemientay.com/

1 comment

  1. Nghe Pham Thien 23 March, 2020 at 03:09 Reply

    Vùng bắc California nằm trên vết sẹo Bắc Mỹ là vùng có thể bị động đất mạnh và rất mạnh, chớ không như phim Hollywood làm gieo nổi lo cho miền Nam California!

Leave a reply